Innan við helmingur kvígnanna sæddar

Tekin hafa verið saman gögn úr skýrsluhaldskerfi nautgriparæktarinnar, Huppu, hvað sæðingar á kvígum varðar hér á Suðurlandi. Á árunum 2008-2010 voru settar á 11.650 kvígur til endurnýjunar á kúastofninum eða 3.883 á ári að meðaltali. Þetta er í takt við það að hver kýr endist í um 3 ár til jafnaðar. Af þessum 3.883 kvígum sem eru settar á hvert ár voru 1.848 sæddar á árinu 2010 og 1.669 á árinu 2011 eða 1.759 að meðaltali. Það þýðir að aðeins 45% kvígnanna eru sæddar. Að meðaltali voru sæddar kvígur á 176 búum af um 250 búum hér á Suðurlandi. Það voru því sæddar 10 kvígur á hverju búi til jafnaðar árin 2010 og 2011. Á nokkrum búum eru allar kvígur sæddar, á töluverðum hluta búanna hluti kvígnanna en á alltof mörgum búum eru kvígurnar ekki sæddar.

Mikill munur er milli sýslna hvað þetta varðar eins og sjá má í töflu 1.Tafla 1. Yfirlit yfir sæðingar kvígna 2010-2011.
Sýsla

Meðalfjöldi ásettra kvígna á ári 2008-2010


Meðalfjöldi sæddra kvígna á ári 2010-2011


Hlutfall sæddra kvígna af ásettum


Meðalfjöldi búa með kvígusæðingar 2010-2011


Sæddar kvígur per. bú á ári 2010-2011

A-Skaft.

192


83


43%


6


13,8

V-Skaft.

326


88


27%


21


4,3

Rang.

1.331


441


33%


56


7,9

Árn.

2.034


1.147


56%


93


12,3

Samtals

3.883


1.759


45%


176


10,0


Eins og glöggt sést er Árnessýsla eina sýslan þar sem meira en helmingur ásettra kvígna eru sæddar en hlutfallið er lægst í V-Skaftafellssýlu eða aðeins 27%.


back to top