Gæðaúttekt LBHÍ kom vel út

Í byrjun mars kom erlend sérfræðinefnd og gerði úttekt á starfi LbhÍ, en úttektin var hluti af gæðaferli háskóla. Meginniðurstöður eru komnar frá nefndinni en ítarlegri skýrsla mun berast nú í maímánuði. „Í stuttu máli sagt getum við starfsmenn og nemendur LbhÍ verið ákaflega stolt af skólanum okkar. Úttektarnefndin gefur starfi skólans góða einkunn í heild (confidence),“ sagði Ágúst Sigurðsson, rektor, en nánar má fylgjast með niðurstöðum á vef skólans lbhi.is

Í niðurstöðum nefndarinnar koma einnig fram mjög gagnlegar ábendingar um þætti til úrbóta sem ætti að vera mögulegt að bregðast við þannig að gæði skólastarfsins geti aukist. Í niðurstöðum nefndarinnar eru auk þessa nefnd þrjú atriði sem nauðsynlegt er að hafa í huga þegar starfsemi skólans er metin og möguleikarnir skoðaðir: 
• LbhÍ hefur verið undirfjármagnaður allt frá 2005. Það hefur staðið í vegi fyrir þróun stofnunarinnar og takmarkað möguleika hennar til að innleiða þær ráðleggingar sem fylgdu með viðurkenningum fræðasviða á sínum tíma. 
• Landfræðilega dreifð starfsemi LbhÍ rímar vel við hlutverk stofnunarinnar en flækir engu að síður skipulag hennar. 
• Smæð stofnunarinnar ásamt háu hlutfalli fjarnema veikir rekstur sumra námslína. 
„Gæðaúttektin er geysilega verðmætt innlegg í vinnu okkar við m.a. stefnumörkun til næstu ára,“ sagði Ágúst Sigurðsson.

back to top