Tímabundin niðurfelling álags vegna skila á virðisaukaskatti hjá aðilum á landbúnaðarskrá

Fjármálaráðuneytið hefur sent frá sér fréttatilkynningu þess efnis að vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem uppi eru í þjóðfélaginu nú um stundir telji ráðuneytið gildar ástæður fyrir því að nýta heimild í lögum um tímabundna niðurfellingu álags vegna skila á virðisaukaskatti með gjalddaga 1. september 2009. Niðurfelling álagsins gildir í 8 daga eða til 9. september 2009. Fréttatilkynninguna í heild sinni má sjá hér að neðan:

Fjármálaráðuneytið, fréttatilkynning nr. 57/2009

Samkvæmt lögum og reglugerð um virðisaukaskatt er 1. september 2009 gjalddagi virðisaukaskatts vegna uppgjörs aðila á landbúnaðarskrá vegna viðskipta á fyrri hluta ársins 2009.


Sé virðisaukaskattur ekki greiddur á tilskildum tíma skal aðili sæta álagi til viðbótar þeim skatti sem honum bar að standa skil. Sama gildir ef virðisaukaskattsskýrslu hefur ekki verið skilað eða verið ábótavant og virðisaukaskattur því áætlaður. Þá skal aðili sæta álagi ef endurgreiðsla skatts hefur verið of há. Í lögunum kemur fram að fella megi niður álag ef aðili færir gildar ástæður sér til málsbóta og geti skattyfirvöld metið það í hverju tilviki hvað telja skuli gildar ástæður í þessu sambandi.


Vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem ríkja í þjóðfélaginu telur ráðuneytið að gildar ástæður séu til að beita heimild laganna til tímabundinnar niðurfellingar álags vegna skila á virðisaukaskatti fyrir uppgjör aðila á landbúnaðarskrá vegna fyrri hluta ársins 2009.


Ráðuneytið hefur beint þeim tilmælum til skattstjóra að fellt verði tímabundið niður álag vegna skila á ofangreindum virðisaukaskatti sem á gjalddaga er 1. september 2009 og gildi sú niðurfelling í átta daga eða til 9. september 2009.


Fjármálaráðuneytinu 28. ágúst 2009


back to top