Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins ehf. tekur til starfa nýju ári

Búið er að ganga frá ráðningum í stjórnunarstöður hjá nýju ráðgjafarfyrirtæki bænda sem tekur formlega til starfa um áramótin. Karvel Lindberg Karvelsson verður framkvæmdastjóri en hann starfar nú sem landsráðunautur í svína- og alifuglarækt hjá Bændasamtökum Íslands.
Fyrirtækið, sem mun heita „Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins ehf.“, verður til eftir sameiningu leiðbeiningaþjónustu búnaðarsambandanna og ráðgjafarsviðs Bændasamtaka Íslands.
Eftirtaldir munu taka að sér stjórnunarstörf hjá fyrirtækinu:

Framkvæmdastjóri
Karvel Lindberg Karvelsson


Fagstjóri í búfjárrækt
Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir


Fagstjóri í nytjaplöntum
Borgar P. Bragason


Fagstjóri í rekstri, hlunnindum og nýbúgreinum
Runólfur Sigursveinsson


Fjármálastjóri
Vignir Sigurðsson


Starfsmannastjóri
Berglind Ósk Óðinsdóttir


Verkefnisstjóri þróunar og samskipta
Helga Halldórsdóttir


Verkefnisstjóri þekkingaryfirfærslu og erlendra samskipta
Gunnar Guðmundsson


Í bréfi sem Eiríkur Blöndal, stjórnarformaður hins nýja félags, sendi starfsmönnum búnaðarsambanda og BÍ þakkaði hann þann mikla áhuga sem starfsmenn hafa sýnt nýja ráðgjafarfyrirtækinu, bæði með umsóknum, ábendingum og góðum hugmyndum.


back to top