Ný auglýsing um varnarlínur

Matvælastofnun hefur birt í Stjórnartíðindum nýja auglýsingu um skipan varnarlína vegna sauðfjársjúkdóma. Fyrri auglýsing sem birtist 21. ágúst sl. var ekki rétt og hefur nú verið birt ný og leiðrétt útgáfa.
Auglýsingin birtist einnig í Bændablaðinu sem út kom í dag og þar er einnig að finna grein Halldórs Runólfssonar yfirdýralæknis þar sem hann gerir grein fyrir því sem í auglýsingunni felst. Sauðfjárbændur eru hvattir til þess að kynna sér hvort tveggja vel.
Auglýsingin fer hér á eftir:


AUGLÝSING
um varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma
.Að tillögu Matvælastofnunar, skv. heimild í 12. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt síðari breytingum, eru hér með settar svofelldar reglur um skiptingu varnarlína í aðalvarnarlínur og aukavarnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma:


1. gr.


Aðalvarnarlínur.


Aðalvarnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma eru:


  1. 
 Hvítárlína:
 Ölfusá, Hvítá að Jökulfalli, Jökulfall og Jökulkvísl í Blá­gnípu­jökul.
 
  2. 
 Sogs- og Bláskógalína:
 Sog frá Ölfusá um Þingvallavatn og úr því um Ármannsfell í Hvalfjarðarlínu við Kvígindisfell.
 
  3. 
 Brúarárlína:
 Brúará frá Hvítá í Brúarárskörð um Rótarsand í gíg í Lambahrauni og í gilið í Hagafelli.
 
  4. 
 Hvalfjarðarlína:
 Úr Hvalfirði við Múlafjall um Hvalvatn að Kvígindisfelli að Brunnum við Uxahryggi í Hrúðurkarla við Þórisjökul.
 
  5. 
 Snæfellslína:
 Úr Skógarnesi um Ljósufjöll í Álftafjörð.
 
  6. 
 Hvammsfjarðarlína:
 Úr Hvammsfirði milli Þorbergsstaða og Hrútsstaða um Laxár­dalsheiði í Hrútafjörð sunnan Fjarðarhorns.
 
  7. 
 Gilsfjarðarlína:
 Úr Gilsfirði um Snartartungu í Bitrufjörð.
 
  8. 
 Kollafjarðarlína:
 Úr Kollafirði í Ísafjarðarbotn.
 
  9. 
 Tvídægrulína:
 Úr Hvammsfjarðarlínu við Skeggöxl um Kvíslavötn og Arnar­vatn stóra í Langjökul við Jökulstalla.
 
  10. 
 Miðfjarðarlína:
 Úr Miðfirði um Miðfjarðarvatn í Arnarvatn stóra.
 
  11. 
 Vatnsneslína:
 Úr Miðfjarðarvatni í Síðukrók við ósa Víðidalsár.
 
  12. 
 Kjalarlína:
 Milli Langjökuls og Hofsjökuls.
 
  13. 
 Blöndulína:
 Blanda.
 
  14. 
 Héraðsvatnalína:
 Héraðsvötn og Austari-Jökulsá.
 
  15. 
 Eyjafjarðarlína:
 Eyjafjarðará sunnan Bringu að Skjónafelli og að Miklafelli í Hofsjökli.
 
  16. 
 Sprengisandslína:
 Úr Miklafelli í Hofsjökli um Fjórðungakvísl að Tungna­fells­jökli og um Vonarskarð í Vatnajökul.
 
  17. 
 Skjálfandalína:
 Skjálfandafljót og í Tungnafellsjökul.
 
  18. 
 Fjallalína:
 Jökulsá á Fjöllum.
 
  19. 
 Jökuldalslína:
 Jökla (Jökulsá á Brú, Dal) og Hálslón.
 
  20. 
 Lagarfljótslína:
 Jökulsá í Fljótsdal og Lagarfljót.
 
  21. 
 Hamarsfjarðarlína:
 Hamarsá í Hamarsfirði í Þrándarjökul og þaðan í Vestur­dals­jökul.
 
  22. 
 Breiðamerkursandslína:
 Jökulsá á Breiðamerkursandi.
 
  23. 
 Skeiðarársandslína:
 Sandgígjukvísl.
 
  24. 
 Tungnaárlína:
 Frá Botnjökli í Mýrdalsjökli um Mælifellssand í Torfajökul, frá Hábarmi um Kirkjufellsvatn í Tungnaá og þaðan að Jökul­grindum í Vatnajökli.
 
  25. 
 Markarfljótslína:
 Markarfljót og Fremri-Emstruá.
 
  26. 
 Þjórsárlína:
 Þjórsá.
 


2. gr.


Aukavarnarlínur.


Aukavarnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma eru:


  1. 
 Smjörfjallalína:
 Um Smjörvatnsheiði og Smjörfjöll í Dalsá og til sjávar.
 
  2. 
 Brekkuskógslína:
 Fullsæll frá Brúará að mörkum Efri-Reykja og Brekku og í þeim að Brúará við brú á Kóngsvegi.
 


3. gr.


Auglýsing þessi er sett með stoð í lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 717/2009 um varnarlínur vegna sauð­fjár­sjúkdóma. Auglýsingin tekur þegar gildi.


Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 22. september 2009.


Jón Bjarnason.


Arnór Snæbjörnsson.
 


back to top