Landssamtök sauðfjárbænda birta viðmiðunarverð kindakjöts

Landssamtök sauðfjárbænda hafa gefið út viðmiðunarverð á lamba- og kindakjöti til bænda fyrir árið 2011. Að þessu sinni hækkar verðskráin um 25% frá fyrra ári. Að baki því liggur að markaðsaðstæður hafa verið góðar fyrir sauðfjárafurðir undanfarin misseri. Útflutningur hefur aukist stórum og verð farið hækkandi í erlendri mynt, vegna aukinnar eftirspurnar. Meðalverð (FOB) fyrir útflutt kjöt, innmat og gærur hefur hækkað langt umfram áhrif gengisfalls krónunnar ef miðað er við þróun frá haustinu 2008. Eftirspurn innanlands hefur verið á svipuðu róli undanfarin tvö ár og birgðir eru í lágmarki.

Verð til bænda hefur ekki endurspeglað þessa þróun. Hækkun bændaverðs hefur verið svipuð almennri verðlagsþróun undanfarin ár, en bændur hafa þurft að taka á sig aðfangahækkanir langt um fram það. Til dæmis hefur áburður þrefaldast í verði frá 2005 og olía hækkað um 233% á sama tíma. Breytilegur kostnaður á sauðfjárbúum hefur tvöfaldast frá 2005 og heildarrekstrarkostnaður hækkað um 174%, eða þrefalt meira en almennt verðlag á sama tímabili. Í ljósi góðra aðstæðna á markaði telja sauðfjárbændur því vera svigrúm til að afurðaverð hækki verulega í haust til að koma til móts við það sem greinin hefur þurft að taka á sig undanfarin misseri.


Viðmiðunarverðið gildir frá og með haustslátrun 2011. Það er gefið út af Landssamtökum sauðfjárbænda samkvæmt heimild í 8. gr. laga um framleiðslu, verðalagningu og sölu á búvörum nr 99/1993, en það er ekki bindandi fyrir afurðastöðvar.


Viðmiðunarverð kindakjöts 2011


back to top