Kjörskrá vegna búnaðarþingskosninga 2012

Í ár verður kosið til Búnaðarþings til næstu þriggja ára. Í 13. grein samþykkta Bændasamtaka Íslands segir:
„1. Á því ári sem kjósa skal til búnaðarþings skal stjórn búnaðarsambands halda aðalfund fyrir 1. september og auglýsa hann með 8 vikna fyrirvara.


2. Eigi síðar en 12 vikum fyrir aðalfund á kosningaári skal leggja fram félagatal sambandsins. Félagatalið liggi frammi í 4 vikur og skal stjórn búnaðarsambands auglýsa tryggilega hvar það er lagt fram. Þegar stjórn búnaðarsambands hefur úrskurðað um þær athugasemdir sem komið hafa fram við félagatalið telst það lögleg kjörskrá.

3. Þingfulltrúar skulu kosnir í almennri kosningu. Þó getur stjórn búnaðarsambands ákveðið og tilkynnt í auglýsingu um aðalfund að kosning þingfulltrúa muni fara fram á fundinum nema fram komi krafa um almenna kosningu ekki síðar en 6 vikum fyrir aðalfund. Þurfa þá að lágmarki annað hvort 10% eða 20 félagsmenn, sem atkvæðisrétt hafa í búnaðarsambandi, að bera fram slíka kröfu þar sem kosnir eru einn eða tveir fulltrúar. Í þeim búnaðarsamböndum, sem kjósa fleiri en tvo fulltrúa, þurfa annað hvort 10% eða 40 félagsmenn, sem atkvæðisrétt hafa, að bera fram slíka kröfu. Komi krafa um almenna kosningu fram í tæka tíð skal stjórn búnaðarsambands auglýsa það.


4. Þegar fyrir liggur að kosningar verði almennar hafa félagar í búnaðarsambandi, sbr. 11. grein, rétt til að bera fram kjörlista. Skal kjörlisti fram kominn 3 vikum fyrir aðalfund búnaðarsambands. Sömu reglur gilda um fjölda stuðningsmanna við kjörlista og þegar krafist er almennra kosninga sbr. 3. tl.


5. Hafi aðeins borist einn löglegur kjörlisti til stjórnar búnaðarsambands fyrir tilskilinn frest, sbr. 4. tl., það ár sem kosið er, skal stjórn búnaðarsambands gefa tveggja vikna frest til að koma fram með fleiri löglega lista. Skal það auglýst með tryggilegum hætti. Komi ekki fram fleiri listar að frestinum liðnum skoðast listinn sjálfkjörinn og kosningu lokið.


6. Hafi ekki borist krafa um almenna kosningu til stjórnar búnaðarsambands fyrir tilskilinn frest sbr. 3. tl. fer kosning fram á aðalfundi. Ef 1/3 hluti þeirra sem fundinn sitja með fullum réttindum krefst þess skal sú kosning vera hlutbundin en ella óhlutbundin.“


Í samræmi við ofangreint mun félagatal Búnaðarsambands Suðurlands liggja frammi á skrifstofum Búnaðarsambandsins frá 25. janúar 2012 í fjórar vikur alls eða til og með 22. febrúar n.k. Hægt er að koma athugasemdum við félagatalið á framfæri á sömu stöðum og það liggur frammi og mun stjórn Búnaðarsambandsins úrskurða um þær að loknum þeim fresti er félagatalið liggur frammi. Telst það þá lögleg kjörskrá.


Kosningarétt og kjörgengi til Búnaðarþings hafa þeir einstaklingar og lögaðilar sem þess óska og stunda búrekstur í atvinnuskyni eða vegna eigin nota enda séu þeir aðilar að Búnaðarsambandi Suðurlands. Aðild einstaklinga er óháð því hvort þeir stunda búrekstur í eigin nafni eða annarra.


Að öðru leyti vísast í samþykktir Bændasamtaka Íslands þar sem kveðið er á um kjörgengi og kosningar til búnaðarþings.


back to top