Haldnir verða borgarafundir vegna sorpbrennslu

Haldinn var fundur í samstarfsnefnd um sóttvarnir þar sem rætt var um nýlegar mælingar á díoxínmengun í mjólk og kjöti í Skutulsfirði, nálægum fjörðum og á Svínafelli. Fundinn sátu fulltrúar Matvælastofnunar, Sóttvarnarlæknis og Umhverfisstofnunar. Einnig komu á fundinn sérfræðingar í eiturefnafræðum. Ákveðið var á fundinum að haldnir verði borgarafundir í nágrenni eldri sorpbrennslna á Ísafirði, Kirkjubæjarklaustri og í Vestmannaeyjum þar sem fulltrúar Matvælastofnunar, Sóttvarnarlæknis og Umhverfisstofnunar munu kynna stöðu mála og næstu skref fyrir íbúum.

Umhverfisstofnun hefur lagt mat á þekktar uppsprettur díoxíns á Íslandi. Heildarlosun díoxíns á Íslandi hefur minnkað um 66% frá 1990, þar af um 82% frá úrgangsmeðhöndlun.  Í ljósi niðurstaðna díoxínmælinga í búfjárafurðum hefur Matvælastofnun ákveðið að taka jarðvegssýni í nágrenni mögulegra uppsprettna á díoxíni. Tilgangurinn er að meta áhrif á umhverfið og lífríkið og í framhaldinu ákveða hvort bregðast verði við. Tekin verða sýni eins fljótt og auðið er og niðurstöður kynntar almenningi. Meðal mögulegra uppsprettna á díoxín eru áramótabrennur, sorpbrennslur og stóriðja en áætlunin verður kynnt á næstu dögum.


Frumathuganir benda ekki til merkjanlegra eitrunaráhrifa samkvæmt upplýsingum sóttvarnarlæknis.  Sóttvarnarlæknir mun engu að síður standa að rannsóknum á fólki til að ganga úr skugga um hvort díoxín hafi borist í fólk og þá í hvaða magni. Nánar verður greint frá því hvernig rannsóknum verður háttað á næstu dögum og þær gerðar eins fljótt og auðið er. 

Talið er mjög ólíklegt að það kjöt og mjólk sem hugsanlega var yfir mörkum á díoxíni og fór á markað hafi heilsufarsáhrif á fólk. Mælingar benda til að lítill hluti af sex hálfu tonni af kjöti sem fór á markaði hafi verið yfir mörkum, af þeim fóru fimm tonn af kjöti til útflutnings en eitt og hálft tonn fór ferskt á innanlandsmarkað og sennilega ekkert af því lengur á markaði. Matvælastofnun vinnur að því að kanna hvert kjötið fór og taka það af markaði ef enn er eitthvað í dreifingu.

Matvælastofnun mun á næstu dögum vinna áfram með málið í samráði við landeigendur í Skutulsfirði. Matvælastofnun hefur ákveðið að gera fleiri mælingar á díoxíni í búfjárafurðum í nálægð við eldri sorpbrennslur á næstunni. Sala á búfjárafurðum hefur verið stöðvuð frá þeim bæjum þar sem díoxín mældist með hækkuð gildi og yfir mörkum. Mæling á díoxín í búfjárafurðum á Svínafelli þar sem starfrækt er eldri sorpbrennsla var undir mörkum. Niðurstöður úr díoxínmælingum á mjólkursýnum úr nærliggjandi fjörðum, Álftafirði, Önundarfirði og Súgandafirði eru í lagi og það bendir eindregið til þess að um staðbundna díoxínmengun er að ræða.


back to top