Fulltrúar bænda gengu út af fundi starfshópsins

Nýlega gengu fulltrúar bænda út af fundi starfshóps sem er að móta samningsafstöðu Íslands í aðildarviðræðum við ESB um landbúnaðarmál. Ástæðan er sú að formaður starfshópsins upplýsti að í samningsafstöðu Íslands verði ekki krafist áframhaldandi tollverndar fyrir landbúnaðarvörur frá ESB-löndum. Þetta kemur fram í frétt á vef Neytendasamtakanna.
„Það er öllum ljóst sem hafa tekið hafa þátt í þessari vinnu að krafa um áframhaldandi tollvernd landbúnaðarvara er með öllu óraunhæf. Finnar settu þetta inn í kröfugerð á sínum tíma en ekki kom til greina af hálfu ESB að fallast á þá kröfu þar sem hún gengur gegn grundvallarhugmyndum um tollabandalag ESB. Finnum var hinsvegar heimilað að styrkja landbúnað sem stundaður er norðan 62. breiddargráðu með eigin framlögum, auk stuðnings úr landbúnaðarsjóði ESB. Minnt er á að Ísland liggur allt norðan þessarar breiddargráðu,“ segir í fréttinni.

Í drögum að kröfum Íslendinga varðandi landbúnaðarmál er farið fram á að fjárframlag úr landbúnaðarsjóði ESB taki tillit til þeirra sérstöku aðstæðna sem íslenskur landbúnaður býr við og að niðurfelling tolla verði bætt með beinum stuðningi úr sjóðum ESB. Þess er einnig krafist að Ísland fái heimild til að greiða viðbótarstuðning til landbúnaðarins úr eigin sjóðum að því marki að stöðu og kjörum bænda verði ekki raskað. Með þessu verður tryggt að samkeppnisstaða íslensks landbúnaðar mun ekki raskast en á það var lögð áhersla í fyrirvörum Alþingis þegar samþykkt var að sækja um aðild að ESB, að því er fram kemur í frétt Neytendasamtakanna.


„Bændasamtökin verða að gera sér grein fyrir því að þau eru ekki einráð þegar kemur að samningsafstöðu Íslands í landbúnaðarmálum. Neytendur sem eiga mikilla hagsmuna að gæta eiga sína talsmenn í hópnum sem og aðrir hagsmunaaðilar. „Það er vissulega mikilvægt að samningurinn verði hagstæður bændum og að tekið verði tillit til krafna um áframhaldandi opinberan stuðning sem teljast sjálfsagðar og raktar eru hér að ofan. Það eru hins vegar líka ríkir hagsmunir í húfi fyrir neytendur sem hafa alla tíð búið við ríka verndar- og haftastefnu. Þeirra hagsmunir eru að verð á landbúnaðarafurðum lækki og úrvalið aukist,“ segir í frétt Neytendasamtakanna.


„Þá er rétt að minna á að tollabandalag eins og ESB opnar markaði fyrir íslenska framleiðendur sem eru þá ekki háðir kvótum eins og nú er. Það ætti því ekki síður að vera kappsmál bænda að fá aðgengi að þeim stóra markaði sem ESB er,“ segir í fréttinni.


Sjá nánar:
Má ekki lækka verð á landbúnaðarvörum?, frétt á vef Neytendasamtakanna.


back to top