Hrútaskráin komin á vefinn

Hrútaskráin fyrir komandi sæðistökuvertíð er komin á vefinn. Mikið og gott úrval af hrútum. Hyrndir hrútar eru 14, kollóttir eru 7 og einn ferhyrndur, einn forystu hrútur og feldhrútur. Sauðfjársæðingarnar byrja 1. desember og standa til 21. sama mánaðar. Einungis 2 hrútar neðar en 113 í kynbótaeinkunn fyrir gerð en það eru Móri frá Bæ  Continue Reading »

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands verður haldinn miðvikudaginn 18. nóvember með ZOOM fjarfundarbúnaði og hefst fundurinn kl 13:00. Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa mun formaður Bændasamtakanna Gunnar Þorgeirsson verða á fundinum og flytja ávarp. Oddný Steina Valsdóttir varaformaður BÍ mun fjalla um uppstokkun á félagskerfi bænda. Ársrit Búnaðarsambandsins fyrir 2019 er komið út og hér fyrir neðan er tengill  Continue Reading »

Skila þarf haustskýrslu í Bústofni eigi síðar en 20. nóvember 2020.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur opnað fyrir skráningar á haustskýrslum fyrir árið 2020 í Bústofni. Í samræmi við 10. gr. laga um búfjárhald nr. 38/2013, er öllum umráðamönnum búfjár skylt að skila árlega rafrænni haustskýrslu í Bústofni, eigi síðar en 20. nóvember. Í haustskýrslunni skal koma fram fjöldi ásetts búfjár af hverri tegund, allt búfé í hagagöngu og  Continue Reading »

Fyrsti fósturvísakálfurinn úr innlendu fósturvísunum fæddur

Þann 2.nóvember fæddist fyrsti Angus kálfurinn á Stóra Ármóti úr fósturvísaskoluninni frá því í janúar. En þá náðust 46 fósturvísar úr Nautís kvígunum sem fæddar eru 2018. Af 7 fósturvísum sem komið var fyrir í jafnmörgum kúm festu 2 kýr fang og er önnur þeirra borin. Fyrirhugað er að flytja kálfinn á nautastöðina Hesti til  Continue Reading »

Styttist í sauðfjársæðingar

Mikið af nýjum hrútum verða í boði á sauðfjásæðingastöðvunum að venju. Hrútarnir eru valdir eftir tveimur leiðum. Hrútar sem hafa skarað fram úr á búunum og eru farnir að sýna sig sem góðir ærfeður og síðan út frá kjötmati í  afkvæmarannsóknum sem heppnuðust mjög vel þetta haustið. Alls eru teknir 25 nýir hrútar. Af þeim  Continue Reading »

Innheimta vegna skila á haustskýrslum

Samkvæmt lögum um búfjárhald nr 84/2019 ber umráðamanni búfjár að skila haustskýrslu með rafrænum hætti í BÚSTOFNI sem er gagnagrunnur sem inniheldur m.a. tölur um fjölda búfjár eigi síðar en 20. nóvember ár hvert. Að beiðni Atvinnuvegaráðuneytis (sem þessi mál heyra nú undir) skráði starfsmaður BSSl þær upplýsingar sem vantaði fyrir árið 2019 eftir að  Continue Reading »

Angus kálfar í einangrun hjá Nautís

Síðasta dag septembermánaðar voru þeir 6 Angus kálfar sem fæddust í sumar teknir undan kúnum og settir í einangrun þar sem þeir verða næstu 9 mánuðina. Kálfarnir voru fæddir seinni hluta júní mánaðar og því rúmlega 3ja mánaða. Þeir eru undan Emil av Lillebakken 74028 sem er eitt besta Angus nautið í Noregi í dag.  Continue Reading »

Opnað fyrir umsóknir um jarðræktarstyrki og landgreiðslur í AFURÐ

Opnað hefur verið fyrir rafrænar umsóknir um jarðræktarstyrki og landgreiðslur vegna framkvæmda á yfirstandandi ári í Afurð, greiðslukerfi landbúnaðarins, Afurd.is ( afurd.is > Umsóknir > Landgr & Jarðrækt > Skrá umsókn) Umsóknum skal skilað eigi síðar en 1. október n.k. Umsóknarfrestur verður ekki framlengdur. Framleiðendur sem uppfylla skilyrði 3. gr. reglugerðar um almennan stuðning við  Continue Reading »

Angus kálfarnir sem fæddust í sumar hjá Nautís

Í júní mánuði fæddust 6  hreinræktaðir Angus kálfar undan Emil av Lillebakken 74028, 3 naut og 3 kvígur. Fljótlega fara þeir í 9 mánaða einangrun en eftir hana má selja þá út af stöðinni. Kálfarnir sem hafa gengið undir kúnum í sumar eru bæði fallegir og þroskamikilir. Næsta vor fæðast svo fleiri kálfar tilkomnir úr  Continue Reading »

Angus kvígurnar hjá Nautís sæddar

Í vor voru Angus kvígurnar  frá 2018 sæddar með Jens av Grani 74061. Það hefur verið staðfest fang í þeim en 5 kvígur af 7 héldu við fyrstu sæðingu. Í september hófust svo sæðingar á kvígunum sem fæddar eru 2019. Þær eu þroskamiklar og vóg ein þeirra 538 kg tæplega ársgömul. Nú eru þær 14  Continue Reading »

Stofnun Matvælasjóðs

Búnaðarsamband Suðurlands fagnar stofnun Matvælasjóðs en hlutverk hans er að styrkja þróun og nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla úr landbúnaðar- og sjávarafurðum.   Áhersla sjóðsins er á nýsköpun, sjálfbærni, verðmætasköpun og samkeppnishæfni íslenskrar matvælaframleiðslu með það að markmiði að ná til verkefna, allt frá hugmyndum til markaðssetningar og hagnýtra rannsókna.   Á tímum Kórónu  Continue Reading »

Aðalfundi enn frestað

Aðalfundur Búnaðarsambandsins var fyrirhugaður 12. apríl sl. En vegna Covid veirunnar var honum frestað en stefnt að því að halda hann í lok ágúst. Stjórn Búnaðarsambandsins tók þá ákvörðun í gær að fresta honum og freista þess að ástandið verði betra í október og halda hann þá  

Angus nautin hjá Nautís seld

  Í dag föstudaginn 7. ágúst voru opnuð tilboð í Angus nautin sem auglýst voru til sölu í Bændablaðinu 16. júlí. Alls bárust 44 tilboð frá 11 búum. Myndin er af Mætti 19404 Hæstu boð sem staðið er við í eftirtalin naut voru;   Máttur 19404 kr 2.522.000,- Haukur 19401 kr 2.430.000,- Eiríkur 19403 kr  Continue Reading »

Sæðistaka úr Angus nautunum og væntanlegt útboð

Sæðistaka hófst í lok júní úr þeim 4 nautum sem fæddust síðasta sumar. Allir hafa þegar gefið sæði og það er gott að eiga við gripina enda var lögð meiri  vinna í að temja þá en fyrri hóp. Nautin eru róleg og geðgóð. Þau verða boðin til sölu og verður lýsing á þeim á heimasíðu  Continue Reading »

Burði lokið hjá Nautís

Nú í vor fæddust 6 Angus kálfar á einangrunarstöð Nautís á Stóra Ármóti undan Emil av Lillebakken 74028. Hann er með 120 í kynbótaeinkunn og gefur sérlega mikinn vaxtarhraða og kjötgæði. Það fæddust 3 kvígur og 3 naut. Fæðingarþungi á kvigunum var um og yfir 40 kg en nautin voru þyngri og upp undir 50  Continue Reading »

Fréttir frá Nautís

Nú fæðast kálfar undan Emil av Lillebakken sem er eitt af bestu Angus nautunum sem eru í boði í Noregi. Þegar hafa fæðst  3 kvígur og eitt naut.  Kálfarnir frá því í fyrra eru að verða ársgamlir og hafa þrifist vel.  Meðalþungi frá fæðingu 1362 gr. Nautin þyngjast eðlilega meira og Haukur 0013 með 1835  Continue Reading »

Staðfesting á gjaldskrá

  Þann 5. júní sl. staðfesti ANR gjaldskrá um eftirlit búnaðarsambanda með haustskýrsluskilum og úttektir á fjárfestingarstuðningi í landbúnaði:  Gjaldinu er ætlað að standa undir raunkostnaði búnaðarsambanda við eftirliti í samræmi við samning við ráðuneytið. Ráðuneytið ákveður umfang eftirlitsins sem byggir á lista yfir bú sem ekki hafa skilað inn fullnægjandi haustskýrslum og lista yfir  Continue Reading »

YFIRLÝSING VEGNA UMMÆLA LANDGRÆÐSLUSTJÓRA

Á stjórnarfundi Búnaðarsambands Suðurlands þann 11. júní sl. var til umræðu ummæli landgræðslustjóra um að banna ætti lausagöngu búfjár. Stjórnin tekur undir svohljóðandi yfirlýsingu Bændasamtaka Íslands og landssamtaka sauðfjárbænda. „Landssamtök sauðfjárbænda og Bændasamtök Íslands harma þessi ummæli enda eru þau til þess fallin að mynda gjá milli bænda og Landgræðslunnar. Samstarf Landgræðslunnar og bænda byggir  Continue Reading »

Ný sending af Aberdeen Angus fósturvísum frá Noregi

Föstudaginn 15. maí kom sending af 26 af fósturvísum frá Noregi ásamt 50 sæðisskömmtum sem er í fyrsta sinn sem sæði er flutt inn á búið. Fósturvísarnir eru undan Emil av Lillebakken en sæðið úr Jens av Grani en þetta eru toppnautin af Angus kyni í Noregi í dag. Kvígurnar sem eru fæddar 2018 verða  Continue Reading »

COVID-19: Mörg mál í deiglunni hjá BÍ

Viðbragðsteymi Bændasamtakanna hefur fundað tvisvar í þessari viku vegna COVID-19 faraldursins. Mörg mál eru í vinnslu og nýjar upplýsingar berast dag frá degi. Sem dæmi er rætt um viðbrögð við afurðatjóni og vinnutapi, afleysingaþjónustu, áhrif sóttkvíar á starfsemi bænda og matvælafyrirtækja, flutninga, fóður-, lyfja- og áburðarbirgðir og breyttar aðstæður á vinnumarkaði. Þau atriði sem eru  Continue Reading »

back to top