Engin áform um að breyta um landbúnaðarstefnu

Ríkisstjórnin hefur ekki sett fram neinar áætlanir um að breyta um stefnu í landbúnaðarmálum. Þetta kemur m.a. fram í svörum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins við spurningum Evrópusambandsins um landbúnað í tengslum við aðildarumsókn Íslands að ESB.
Þýðing á svörunum hefur verið birt á heimasíðu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, en Jón Bjarnason markaði þá stefnu á síðasta ári að þýða bæði spurningar og svör ráðuneytisins yfir á íslensku. Þýðing á svörum um sjávarútveginn verður birt fljótlega.

Skýrslan um landbúnaðinn telur 146 blaðsíður. Farið er ítarlega um alla þætti landbúnaðarins og um þróun dreifbýlis á Íslandi. Fram kemur í svörunum að svokallaður PSE-stuðningur við landbúnaðinn mældist 51% fyrir árið 2008, en þessi mælikvarði metur opinberan stuðning við landbúnað, bæði beinan stuðning og stuðnings í formi tollverndar. Hlutfallið var mun hærra á árunum þar á undan, en með falli gengis krónunnar mælist þessi stuðningur minni.


Fram kemur í skýrslunni að árið 2008 var veltan í landbúnaði 27,6 milljarðar. Um helmingur var vegna veltu í mjólkurframleiðslu.


Í skýrslunni segir um framtíðarþróun í landbúnaði: „Núverandi landbúnaðarstefna er aðallega sett fram í Lögum nr. 99/1993, nr. 70/1998 og gildandi samningum milli ríkisstjórnarinnar og Bændasamtaka Íslands sem gilda til 2013-2015. Ekki eru til aðrar áætlanir um stefnuna en að halda áfram vinnu í samræmi við fyrrnefnd markmið. Starfandi ríkisstjórn leggur mikla áherslu á matvælaöryggi, t.d. að auka hlutfall innlendra landbúnaðarafurða. Á sömu nótum er mikil áhersla lögð á sjálfbærni. Ennfremur má reikna með að ný tækifæri komi upp varðandi matvælaöryggi og sjálfbærni dreifbýlis þegar hafðir er í huga möguleikar í framleiðslu (t.d. kornrækt og markaðssetning beint frá býli) sem kunna að fylgja framþróun í tækni við framleiðslu, búvísindum, ræktun og tæknilegri þróun.“


Íslensk þýðing á spurningum og svörum um landbúnað í tengslum við aðildarumsókn Íslands að ESB


back to top