6. fundur 2004

Fundargerð


Stjórnarfundur í Búnaðarsambandi Suðurlands haldinn þann 3. desember 2004 í húsnæði Búnaðarsambandsins. Mættir voru stjórnarmennirnir Þorfinnur Þórarinsson, Eggert Pálsson, Egill Sigurðsson, Guðmundur Stefánsson og Guðni Einarsson. Þá var einnig mættur Bjarni Hákonarson form. Bs. A-Skaft. svo og Sveinn Sigurmundsson, framkvæmdastjóri.
Fyrir fundinn var farið að skoða nýja fóðurbúnaðinn í fjósinu á Stóra-Ármóti og sauðfjársæðingastöðina í Þorleifskoti.


Eftirfarandi var tekið fyrir:


  1. Samstarf við Bs.A-Skaft. Bjarni Hákonarson rakti aðdraganda málsins og sagði það eindreginn vilja þeirra Skaftfellinga að fara í samstarf við BSSL.  Þá myndi BSSL sjá um alla leiðbeiningaþjónustu á svæðinu en búnaðarsamböndin myndu ekki sameinast félagslega að svo stöddu.  Sveinn taldi þjónustu við A-Skaft. falla vel að mörgu leyti við starfsemi BSSL en um talsverða fjarlægð er þó að ræða. Möguleiki gæti verið að halda mann í A-Skaft. með samvinnu við aðra aðila t.d. við Landgræðsluna og forðagæslustarf sveitarfélaganna. Farið var yfir ýmsa kostnaðarliði þessu tengda og á hvaða forsendum þessi starfsemi yrði rekinn. Formanni og framkvæmdastjóra falið að gera uppkast að samstarfssamningi ásamt starfs- og rekstraráætlun fyrir þjónustuna. Stefnt að því að ljúka málinu í janúar nk.

  2.  100 ára afmælisrit BSSl. Í ritnefnd eru Páll Lýðsson, L-Sandvík, formaður, Guðmundur Jóhannesson, ráðunautur og Eggert Pálsson, Kirkjulæk. Páll skýrði frá því sem unnið hefur verið. Hann hefur þegar tekið viðtöl við ýmsa eldri menn tengda Búnaðarsambandinu.

  3. Formannafundur búnaðarsambandanna. Þorfinnur gerði grein fyrir fundinum. Þar var rætt um forðagæslu, stöðu leiðbeiningastarfsins í ljósi sameiningar stofnana í landbúnaðarháskóla og grunneiningar búnaðarsambandana, sem eru með ýmsum hætti á landinu Til umræðu kom hvort Búnaðarsambandið ætti að bjóða aðildarfélögum sínum aðstoð við aðalfundi og reikningshald og hvetja þau til sameiningar, sem eru orðin fámenn og standa höllum fæti.

  4. Frá vettvangi BSSL. Sveinn sagði frá því sem verið er að vinna að. Aukning hefur orðið í Sunnu- og Sómaverkefnum. Valdimar Bjarnason kynnti nýja uppsetningu á netinu á fjármálaþjónustu Búnaðarsambandsins og sagði frá ýmsum nýjum möguleikum á þessu sviði.

  5. Heimsókn stjórnar LK.  Egill sagði frá fyrirhuguðum fundi stjórnar LK á Suðurlandi og kynnisheimsókn til Búnaðarsambandsins.

  6.  Önnur mál. Þorfinnur minntist á að skilyrði fyrir mjólkursöluleyfi er að vatnsveita sé vottuð eða hafi sótt um vottun fyrir næstu áramót. Búnaðarsambandið og Félag kúabænda á Suðurlandi ætla að senda minnisblað til kúabænda um þetta mál. Þá taldi Þorfinnur þörf á námskeiði um verkun korns.
    Egill ræddi um eflingu starfseminnar hér með því að eitthvað að landsráðgjöfinni færist hingað, en líklegt er að hún færist út í héruðin. Þá þarf að móta samstarfið við hinn nýja Landbúnaðarháskóla.
    Næsti fundur ákveðinn 7.janúar á Kirkjubæjarklaustri.


Fleira var ekki gert fundargerð lesinog samþykkt og fundi slitið.

Guðmundur Stefánsson, fundarritari.


back to top