4. fundur 2002

Fundargerð

Stjórnarfundur Búnaðarsambands Suðurlands.
haldinn í fundarsal Búnaðarsambandsins 7. maí 2002Allir stjórnarmenn mættir ásamt framkvæmdastjóra. 1. Verkaskipting stjórnar var samþykkt óbreytt: Þorfinnur Þórarinsson, formaður, Eggert Pálsson, varaformaður, Guðmundur Stefánsson, ritari, Egill Sigurðsson, meðstjórnandi, Guðni Einarsson, meðstjórnandi
 2. Frágangur á stofnun einkahlutafélagsins Stóra-Ármóts ehf. Lagðar voru fram tillögur frá Arnóri Eggertssyni endurskoðanda og Ólafi Þór Þórarinssyni um mögulega hlutafjárupphæð og fleira því tengt. Samþykkt var að hlutafé verði að nafnverði 10% af matsverði.
 3. Sveinn Sigurmundsson kynnti drög af viljayfirlýsingu um samstarf um tilraunasstarf á Stóra-Ármóti milli Búnaðarsambands Suðurlands, Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins og Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Talið var að vantaði ákveðnari markmið og endurskoðunarákvæði í drögin. Formanni og framkvæmdastjóra falið að ganga frá viljayfirlýsingunni með fyrirvara um samþykki stjórnar.
 4. Farið yfir störf aðalfundarins. Um tillögur frá aðalfundi var eftirfarandi ákveðið:

  1. Í framhaldi af tillögu um jarðtengingar í gripahúsum var ákveðið að vekja athygli bænda á þeirri hættu sem fylgt getur ólagi á jarðtengingum. Haft verði samband við löggildingastofu um þessi mál.
  2. Varðandi tillögu um brunavarnir var ákveðið að efla kynningu á eldvörnum.
  3. Ákveðið var að laganefndin starfi áfram og óski umsagnar um lagabreytingatillögur frá aðildarfélögunum fyrir næsta aðalfund.
  4. Rætt var um breytinguna á húsnæðinu og væntanlegt nýtt símkerfi og nýtt símanúmer. Á fundinn komu Björn Bj. Jónsson og Böðvar Guðmundsson.

 5. Starfsemin: Mikill og vaxandi tími fer í hrossasýningar. Kúaskoðun er einnig í gangi og námskeið í notkun tölva og tölvuforrita.
 6. Bréf frá Búnaðarfélagi A-Landeyja þar sem talið er að kúaskýrsluhaldarar skuli hafa forgang að sæði úr bestu nautunum. Stjórnin telur rétt að skoða málið en þetta fyrirkomulag erfitt í framkvæmd og bendir á að þeim kúabændum fækkar með ári hverju sem ekki halda skýrslur.
 7. Önnur mál:

  1. Rætt var um fyrirkomulag stjórnarfunda.
  2. Egill lagði til að skoðuð yrði afkomuþróun kúabúa sem keypt hafa mikinn mjólkurkvóta og tekið var undir það. Sveini falið að skoða málið fyrir næsta stjórnarfund.

Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt.Guðmundur Stefánsson,
fundarritari.


back to top