2. fundur 2007

Þann 1. mars 2007 var haldinn stjórnarfundur BSSL að Stóra-Ármóti.
Til fundarins voru boðaðir bæði stjórnar- og varastjórnarmenn, formaður FKS o.fl.
Þessir voru mættir: Þorfinnur Þórarinsson, Egill Sigurðsson, Guðmundur Stefánsson, Guðni Einarsson, Ragnar Lárusson, Bjarni Hákonarsson, Helgi Eggertsson, Ólafur Eggertsson, Þórhildur Jónsdóttir, Sigurlaug Leifsdóttir, Sigurður Loftsson, Sveinn Sigurmundsson, Runólfur Sigursveinsson og Grétar Harðarson.


1. Sveinn fór yfir stöðu Stóra-Ármóts bæði rekstur og fjárhaglega stöðu. Einnig kynnti hann bréf frá Selfossveitum, þar sem óskað er eftir að fá að bora aðra heitavatnsholu við Ósabotna í landi Stóra-Ármóts. Samþykkt var heimila borun enda verði í tengslum við það, skoðuð samningsstaða Búnaðarsambandsins varðandi hækkun greiðslna fyrir aukið vatn.

2. Grétar fór yfir verkefnaskiptingu milli tilraunastöðvanna og hve miklir möguleikar eru enn til hækkunar meðalnytar kúnna en verkefnin á Stóra-Ármóti tengjast fóðrun til hámarksafurða.Einnig gerði hann grein fyrir tilraun með fóðrun ungkálfa þar sem þeir fá ekki hey fyrr en á 6. viku. Sveinn fór yfir þá möguleika sem samstarfið við LBHÍ og tilraunaaðstaðan á Stóra-Ármóti bjóða upp á. Sigurður Loftsson taldi æskilega aukna aðkomu einhvers tengihóps félagsskaps kúabænda að umfjöllum um tilraunaverkefnin. Taldi hann það styrkja tilraunastöðin félagslega. Egill skýrði frá hugmyndum sem uppi eru um ýmsar leiðir til að veita opinberu fé til tilraunastarfseminnar, einnig ræddi hann um hagkvæmi þess að láta kvígur ekki vera of gamlar við fyrsta burð. Ólafur taldi meiri fjölbreytni þurfa í jarðræktarstarfið og fóðuröflunina, einkum vanti meira prótein í  jarðargróðan og taldi möguleikanna til úrbóta mikla í þeim efnum á Suðurlandi og nefndi ýmsar leiðir sem sunnlenskir bændur gætu farið í þeim efnum. Sigurlaug spurði um kostnað vegna nemendaverkefna og um opinberan stuðning við tilraunir. Guðmundur taldi vanta meiri hagfræðilega umfjöllun um niðurstöður tilrauna. Hann taldi heppilegt að tilraunafjósin á Stóra-Ármóti og Hvanneyri séu mismunandi innréttuð.  Grétar svaraði þeim fyrirspurnum sem fram höfðu komið.  Þá var kynnt á ný erindi um fóðrunaraðstöðu fyrir hross, sem er jafnframt fyrirspurn um jarðnæði undir slíka starfsemi á Stóra-Ármóti. Stjórnin er jákvæð gagnvart viðræðum um að láta land.

3. Sveinn fór yfir sögu, uppbyggingu og starfsemi Bssl. Gerði grein fyrir tekjuskiptingu, eignum, starfsmönnum, verkefnum og starfssemi undirdeilda. Sigurlaug ræddi um þörfina á kaupum á stórgripavigt og einnig ræddi hún starfsemi búnaðarfélaganna í vélarekstri og taldi formannafundinn þurfa að taka tillit til þess. Sigurður ræddi mismun búgreinanna gagnvart þjónustu sem felst sjóðagjöldum annars vegar og gjaldtöku hins vegar og taldi tímaspursmál hversu lengi það gengur. Þórhildur ræddi einnig gjaldtöku t.d. fyrir hrútasýningar. Bjarni taldi samskiptin við BASK í góðu horfi og ekki þörf á miklum breytingum þar.

4. Sveinn skýrði frá kaupum á klaufskurðabás. Hann kemur líklega í maí. Kunnáttumaður kemur með og þjálfar starfsmenn.

5. Aðalfundur ákveðinn 20. apríl í Heimalandi undir Eyjafjöllum.   

6. Sveinn upplýsti um stöðu lóðarsamnings fyrir sauðfjársæðingastöðina í Þorleifskoti, þar sem nautauppeldisstöð BÍ á sömu lóð verður að líkindum seld.

7. Þorfinnur skýði frá undirbúningi 100 ára afmælis Búnaðarsambandsins.og lagði fram lista um fyrirhugaða atburði ársins. Umræður voru um umfang og staðsetningu landbúnaðarsýningar. Ákveðið að skipa undirbúningsnefnd á næsta stjórnarfundi.

8. Runólfur flutti hugleiðingu um ráðgjöf í landbúnaði. Hann taldi héraðaleiðbeiningakerfið of margbrotið og vantaði betra faglegt bakland og þyrfti því að einfaldast og styrkjast.

9. Kynnt bréf  þar sem sagt er frá stofnun Landssambands landeigenda. Þorfinnur skýrði frá framgangi verkefnis í rekstrarráðgjöf, sem rædd var á síðasta fundi.

Fleira ekki gert og fundi slitið.

Guðmundur Stefánsson, ritari.


back to top