Ungir bændur álykta vegna umræðu um mjólkurfrumvarpið

Stjórn Samtaka ungra bænda hefur sent frá sér ályktun í kjölfar umræðu um fyrirhugaða breytingu á búvörulögum. Þar fagnar stjórnin frumvarpinu og telur að það verði til þess fallið að styrkja grundvöll mjólkurframleiðslu í hinum dreifðu byggðum landsins. Ályktunin fer hér á eftir:

„Stjórn Samtaka ungra bænda fagnar framkomnu frumvarpi Jóns Bjarnasonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, um breytingar á búvörulögum og telur stjórn Samtaka ungra bænda að fyrirhugaðar breytingar á búvörulögum verði til þess fallnar að styrkja grundvöll mjólkurframleiðslu í hinum dreifðu byggðum landsins.


Samtökin lýsa sérstakri ánægju sinni með fyrirhugaða heimild í frumvarpinu þar sem aðilum í heimaframleiðslu er veitt leyfi til þess að vinna mjólk utan greiðslumarks. Gefur það aukin tækifæri fyrir mjólkurframleiðendur víðsvegar um landið til að vinna vörur úr mjólk og skapa með því verðmæta vöru heima í héraði, bændum og neytendum til heilla.


Í ljósi umræðu undanfarinna daga um fyrirhugaðar breytingar á búvörulögum, þar sem velt hefur verið upp þeirri hugmynd að breyting búvörulaganna hamli nýliðun í mjólkuframleiðslu. Vill stjórn Samtaka ungra bænda benda á að búvörulögin sem slík eða hugsanlegar breytingar á þeim hamla ekki nýliðun, heldur núverandi fyrirkomulag kvótakerfis í mjólkurframleiðslu.
Hefur Sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra þó stigið fyrsta skrefið í að auðvelda ungu fólki aðkomu að greininni með því að koma á kvótamarkaði í mjólkurframleiðslu og fagna samtökin því.


Samtök ungra bænda telja mikilvægt að lög séu skýr og að gagnvart þeim séu allir jafnir. Mjókurframleiðsla, líkt og önnur matvælaframleiðsla er í eðli sínu verkefni þar sem huga þarf að hagsmunum neytenda og framleiðenda til langs tíma og varasamt að hlaupið sé eftir fölskum merkjum um sérstaka gæsku við neytendur. Með stofnun Vesturmjólkur er stigið nýtt skref í framleiðslu og úrvinnslu mjókur á Íslandi, þar sem einn hinna téðu útrásarvíkinga, Jóhannes Kristinsson er einn aðaleigandi. Harma Samtök ungra bænda innkomu slíkra aðila í greinina. Er það í hæsta máta óeðlilegt að slíkir aðilar komi inn í atvinnugrein sem byggð hefur verið upp af fólki í sveitum landsins að ætla má með það eitt að markmiði að fleyta rjómann af þeirri framleiðslu er kemur á markað með græðgisvæðingarmarkimið ein að sjónarmiði. Samtök ungra bænda setja einnig veruleg spurningamerki við að framleiðsla og úrvinnsla mjólkur á Íslandi færist yfir á eignarhald aðila sem hafa sýnt hafa af sér ákaflega óábyrga hegðun í viðskiptum á undanförnum árum og telja líklegt að innkoma slíkra aðila sé til þess fallin að mjólkurframleiðsla á Íslandi færist á fárra manna hendur í krafti fjármagns. Ekki kemur á óvart hverjir, stjórnmálamenn og embættismenn, eru tilbúnir að verja hagsmuni slíkra afla. Aðdáendur sem voru meðhlauparar í að kollasteypa stöðugleika á Íslandi.“


Ef þið hafið einhverjar frekari spurningar getið þið haft samband við mig Helga Hauk Hauksson formann Samtaka ungra bænda í síma 865-1717 eða á
netfangið: helgi@isbu.is


Virðingarfyllst


Helgi Haukur Hauksson
Formaður Samtaka ungra bænda
Straumi 701 Egilsstaðir
S: 865-1717
helgi@isbu.is


back to top