Ný reglugerð um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum

Gefin hefur verið út reglugerð nr. 846/2011 um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum og er henni ætlað að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landsvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna eru af skornum skammti. Samkvæmt reglugerðinni getur Matvælastofnun gert þjónustusamning við sjálfstætt starfandi dýralækna, sem munu þá hafa starfsstöð og sinna dýralæknaþjónustu á tilteknum þjónustusvæðum, sem tilgreind eru í reglugerðinni. Undir þá skilgreiningu falla m.a. Austur- og Vestur-Skaftafellssýslur.

Ný matvælalöggjöf og nýjar reglur um hollustuhætti og eftirlit tóku gildi á Íslandi 1. mars 2010 fyrir fóður- og matvælafyrirtæki, nema fyrirtæki sem vinna afurðir úr búfjárafurðum. Sá hluti löggjafarinnar sem snýr að búfjárafurðum tekur gildi 1. nóvember n.k. Á sama tíma verður umdæmisskrifstofum Matvælastofnunar fækkað úr 14 í 6 og breytingar gerðar á störfum héraðsdýralækna með það að markmiði að koma í veg fyrir hugsanlega hagsmunaárekstra. Þetta er gert með því að aðskilja opinbert eftirlit héraðsdýralækna frá almennri dýralæknaþjónustu og um leið mun hið opinbera veita stuðning til dýralækna sem starfa munu við dýralæknaþjónustu í hinum dreifðari byggðum.


Sjá nánar:
Reglugerð nr. 846/2011 um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum


back to top