Formaður LK gagnrýnir stjórnvöld og Alþingi harðlega

Sigurður Loftsson, formaður LK, gagnrýni stjórnvöld harðlega í setningarræðu sinni á aðalfundi Landssambands kúabænda. Sigurður ræddi um í ræðu sinni nýgerðar breytingar á lögum um tekjuskatt þegar felld var niður heimild til afskrifta á greiðslumarki í mjólk. Helstu rök sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins fyrir breytingunni voru að að ekki væru talin þörf á jafn örum skipulagsbreytingum í landbúnaði og álitið var á sínum tíma. „Landssambandi kúabænda er ekki kunnugt um að nokkur tilraun hafi verið gerð til að meta áhrif þessara breytinga á rekstur og efnahag kúabænda, nýliðun, eða hvað þá verðþróun í viðskiptum með greiðslumark. Ekkert samráð var heldur haft við hagsmunaaðila vegna málsins og engin umræða hefur farið fram um það innan greinarinnar“, sagði Sigurður í ræðu sinni. Þá bætti Sigurður við: „Tæplega er von að kúabændur átti sig á því til hvers er ætlast af þeim frá stjórnvöldum þessa lands. Engu er líkara en innan stjórnvalda séu tvennskonar öfl að verki sem togi greinina til sitt hvorrar áttar. Annars vegar eru þeir sem telja eðlilegt að losa allar hömlur og setja greinina í óhefta samkeppni með inngöngu í Evrópusambandið. Hins vegar eru það hinir sem telja minni þörf á skipulagsbreytingum en verið hefur. Það er óneitanlega sérstök staða“.

Þróttlaust Alþingi
Sigurður gagnrýndi jafnframt Alþingi harðlega vegna meðferðar þess á frumvarpsdrögum um breytingar á búvörulögum. „Forsenda þess að hægt sé að tryggja bændum það lögboðna lágmarksverð sem Verðlagsnefnd ákveður er sú að jafnvægi sé á markaði og þar leikur greiðslumarkskerfið lykil hlutverk. Greiðslumarkskerfið er einn helsti hornsteinn samningsins um starfsskilyrði mjólkurframleiðslunnar og eru búvörulög afar skýr hvað þetta varðar, þó ákvæði um eftirfylgni hafi þar vantað…“ sagði Sigurður.  Hann sagði einnig að með frumvarpinu hefði verið áætlað að styrkja ákvæði 29. og 52. gr. laganna sem snúa að forgangi mjólkur innan greiðslumarks að innanlandsmarkaði. Málið fékk í meðförum Alþingis tvær umræður en var ekki afgreitt. „Búvörulög eins og önnur lög landsins eiga að vera skýr og afdráttarlaus og gilda eins gagnvart öllum landsins þegnum. Alþingi Íslendinga ber að tryggja að svo verði, að öðrum kosti er grundvöllur mjólkurframleiðslunnar eins og við þekkjum hana í mikilli hættu. Sé það hinsvegar reyndin að löggjafinn hafi ekki þrótt eða vilja til að setja inn í landslög skilvirk ákvæði um eftirfylgni þeirra laga sem Alþingi hefur sett, hlýtur að leika vafi á getu hans til að sinna verkefni sínu að öðru leyti“, sagði Sigurður.


Hafnar hugmyndum landbúnaðarráðherra
Í ræðu sinni sagði Sigurður einnig: „Annað er að í ávarpi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við setningu nýliðins Búnaðarþings komu fram hugmyndir um að breyta fyrirkomulagi á útdeilingu ónýtts greiðslumarks í lok verðlagsárs. Um þetta sagði ráðherra í ræðu sinni: „Hugsanlega væri ávinningur fyrir greinina í heild sinni að deila þessu ónýtta greiðslumarki út á annan hátt og horfi ég þar sérstaklega til nýliða í greininni eða til eflingar minni framleiðenda“. Hér  er um að ræða aðferð við útjöfnum milli framleiðenda sem mjög lengi hefur verið við lýði. Breytingar í þá átt sem þarna eru nefndar munu fyrst og fremst verða til þess fallnar að auka flækjustig uppgjörsins og öðru fremur verða þeim vonarpeningur sem hygla á. Á þessa hugmynd er því ekki hægt að fallast“.


50% samdráttur gangi Ísland í ESB!
Sigurður lagði áherslu á starfsöryggi fyrir búgreinina og sagði umsókn íslenskra stjórnvalda um aðild að Evrópusambandinu raski þessu öryggi. „Komi til aðildar er ljóst að það mun hafa veruleg óafturkræf áhrif á greinina. Íslenskur mjólkurvörumarkaður er afar lítill og ekki þarf mikið magn umfram þarfir til að raska mjög afkomu bænda. Ekkert bendir til annars en að markaðssamdráttur mjólkurafurða yrði mjög mikill a.m.k. 40 – 50% komi til aðildar, tekjusamdrátturinn yrði meiri“, sagði Sigurður meðal annarra orða í setningarræðu sinni á aðalfundi LK.


Ræðu Sigurðar í heild sinni er að finna á vef Landssambands kúabænda.Setningarræða formanns LK á aðlafundi LK 2011


back to top