Auðhumla hækkar verð á umframmjólk frá 1. okt. s.l.

Auðhumla svf. hefur sent frá sér tilkynningu þess efnis að verð á umframmjólk verður hækkað á fjórða ársfjórðungi þessa árs. Tilkynningin fer hér á eftir:
„Verð á mjólkurafurðum á heimsmarkaði hefur hækkað undanfarin misseri og það hefur endurspeglast í tekjum Mjólkursamsölunnar. Þetta á einkum við um smjörmarkað. Á sama tíma hefur meðal gengi bandaríkjadollars gagnvart krónu lækkað um 12%. Gengi evru hefur einnig lækkað gagnvart krónu og þetta hefur neikvæð áhrif á útflutningstekjurnar.
Í upphafi þessa almannaksárs var ákveðið að greiðslumarkshöfum yrðu greiddar 35 krónur fyrir hvern lítra umframmjólkur til útflutnings, sem næmi 1,5% af greiðslumarki hvers og eins. Þá var einnig ákveðið að greiðsla fyrir aðra umframmjólk yrði að lágmarki 25 krónur á þessu almannaksári. Ennfremur að þessi verð yrðu endurskoðuð ársfjórðungslega.  Verðið var hækkað í upphafi þriðja ársfjórðungs og nú kemur önnur hækkun til framkvæmda.
Reiknað hefur verið  út hver eftirtekja MS verður af útflutningi á árinu í heild og á grundvelli þess hefur umframmjólkurverð verið ákvarðað fyrir síðasta ársfjórðung.
Fyrir þann hluta umframframleiðslunnar, sem telst til þess hluta sem samsvarar 1,5% af greiðslumarki,  verða á þessum síðasta ársfjórðungi greiddar kr. 43,70 fyrir hvern lítra.
Fyrir aðra umframmjólk verða á þessum ársfjórðungi greiddar kr. 35,50 fyrir hvern lítra.

Með félagskveðju
Einar Sigurðsson“


back to top