2. fundur – haldinn 24. febrúar

Stjórnarfundur BSSL 2/2016.

Á fundinn sem haldinn var í fundarsal BSSl mættu Erlendur Ingvarsson, Ragnar Lárusson formaður, Jón Jónsson Gunnar Kr. Eiríksson, Helgi Eggertsson varamaður Baldurs Sveinssonar sem óskaði eftir því að varamaður taki sæti hans meðan hann væri starfsmaður BSSL. Auk þess mættu búnaðarþingsfulltrúarnir Trausti Hjálmarsson, Páll Eggertsson og Hrafnhildur Baldursdóttir. Trausti og Páll yfirgáfu fundinn þegar umfjöllun um Búnaðarþing lauk. Hrafnhildur fór af fundi þegar búið var að afgreiða umræðu um Stóra Ármót Sveinn Sigurmundsson sat fundinn og ritaði fundargerð.
1. Farið var yfir þau mál sem fyrir Búnaðarþingi liggja auk nokkurra praktískra atriða. Búnaðarsambandið greiðir uppihald og gistingu auk þóknunar kr 33.100,- fyrir hvern dag en þeir eru 3,5.
2. Hrafnhildur fór yfir framkvæmd tilraunastarfsins á Stóra Ármóti og Sveinn yfir helstu framkvæmdir sem verið hafa þar síðustu mánuðina. Búið að setja niður steinbita og milligerðir í geldneytafjós. Ljúka við pípulögn í fjárhúsi, laga þak á millibyggingunni og vinna að breytingum á gamla fjósinu á hlaðinu í fjós fyrir 16 kýr sem myndu taka við fyrirhuguðum fósturvísum úr Aberdeen Angus holdanautakyni frá Noregi. Þá varð umræða um framtíð tilraunabúsins, breytingar á aðbúnaðarreglugerð fyrir nautgripi og helstu framkvæmdir sem þyrfti að fara í út af henni. Hrafnhildur kallaði eftir stefnu stjórnarinnar varðandi breytingar og uppbyggingu.
3. Sveinn greindi frá fyrirhuguðum stofnfundi rekstrarfélags um holdanautabúið með aðkomu LK, BÍ og BSSL fimmtudaginn 25. febrúar kl 11:00 í BÍ. Ákveðið að formaður, varaformaður og meðstjórnandi færi með. Framkvæmdastjóri hefur verið í sambandi við MAST, oddvita sveitarfélagsins og skipulagsyfirvöld út af fyrirhuguðum framkvæmdum vegna einangrunarstöðvarinnar.
4. Aðalfundur BSSl verður í Vestur-Skaftafellssýslu að þessu sinni og ákveðið að stefna að fimmtudeginum 14. apríl að Höfðabrekku.
5. Gjaldskrá BSSL var ákveðin kr 10.000,- á klst með 30 % afslætti til félagsmanna.
6. Sveinn gerði grein fyrir störfum sínum í faghópi 2 við Rammasamning vegna virkjanakosta. Alls fóru 104 vinnustundir í þann lið.
7. Starfsmannahald var til umfjöllunar.
8. Staða BSSL og fyrirtækja þess var rædd en unnið að uppgjöri síðasta árs og farið yfir reikningana á næsta fundi.
Formaður sleit þá fundi.
Sveinn Sigurmundsson


back to top