2. fundur 2004

Stjórnarfundur hjá Búnaðarsambandi Suðurlands haldinn þann 13. apríl 2004 í húsnæði Búnaðarsambandsins. Mættir voru stjórnarmennirnir Þorfinnur Þórarinsson, Eggert Pálsson, Egill Sigurðsson, Guðmundur Stefánsson og Guðni Einarsson. Þá voru einnig mættir Sveinn Sigurmundsson, Ólafur Þór Þórarinsson og Arnór Eggertsson endurskoðandi. 1. Ársreikningur 2003. Góð afkoma er á Bændabókhaldinu og starfsemin vaxandi. Lítilsháttar tap er á Sauðfjársæðingastöðinni en þar var tilraunakostnaður talsverður. Svolítill hagnaður er af Kynbótastöðinni. Launagreiðslur urðu meiri vegna veikindaforfalla starfsmanna. Aksturkostnaður sæðingabíla er 21,80 kr/km með afskriftum en um 16 kr/km án afskrifta. Tap var á skrifstofu- og ráðunautaþjónustu, en áður hafði stjórnin ákveðið að gefa eftir 6.millj.kr. af skuld Stóra-Ármóts ehf. við Búnaðarsambandið. Svolítið tap er á Stóra-Ármóti ehf.  Lítilsháttar tap er á samstæðureikningi með dótturfélagi. Stjórnin staðfesti reikningana með undirritun sinni.
  Arnór og Ólafur Þór viku af fundi og Guðmundur var fjarverandi dagskrárlið 2.

 2. Aðalfundurinn. Fram kom að aðalfundurinn verður haldinn föstudaginn 23. apríl að Félagslundi.  Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa verður rætt um forðagæslumál og nýkjörinn formaður Bændasamtakanna, Haraldur Benediktsson, flytur ávarp. Fram kom sú tillaga að greiða aðalfundarfulltrúum kr. 8.500 fyrir setu á aðalfundi. Stjórnin var því samþykk.

 3. Afmælisnefnd. Ákveðið að stefna að útgáfu afmælisrits á 100 ára afmæli Búnaðarsambands Suðurlands árið 2008 og skipa í ritnefnd á næsta stjórnarfundi.

 4. Fóðrunarkerfi á Stóra-Ármóti.  Heildarkostnaður er áætlaður 9 millj. kr. Búið er að sækja um styrk hjá Framleiðnisjóði út á verkefnið.

 5. Útboð á fánastöngum og ljósastaurum. Ákveðið að safna pöntunum á fánastöngum og ljósastaurum og leita eftir verðtilboðum hjá söluaðilum.

 6. Kúasýning 2004. Búið að skipa í undirbúningsnefnd fyrir sýninguna, þau Guðmund Jóhannesson, Ástu Bjarnadóttur og Guðrúnu Helgu Þórisdóttur. Sýningin verður 28. ágúst.

 7. Lífeyrisskuldbindingar. Framkvæmdastjóra falið að skrifa Bændasamtökum Íslands bréf þar sem óskað verði eftir að viðræður verði hafnar við ríkisvaldið um að eyða óvissu um lífeyrisskuldbindingar búnaðarsambandanna.

 8. Önnur mál. Sveinn kynnti hugmyndir um breytingu á ársritinu á þann veg að starfsskýrslur falli niður í núverandi mynd en meiri umfjöllun yrði um starfsemina sjálfa.
  Umræða varð um trúnaðarreglur við meðferð gagna í Sunnu-verkefni, bændabókhaldi og skattframtölum.
  Fram kom að Sauðfjársæðingastöðin lánaði fyrir kaupum á fósturtalningatæki fyrir sauðfé og verður það endurgreitt innan ársins.

Fleira var ekki gert og fundi slitið.

Guðmundur Stefánsson
fundarritari.


back to top