2. fundur 2000

Stjórnarfundur BSSL 2/2000
Þann 7. apríl 2000 var haldinn stjórnarfundur Búnaðarsambands Suðurlands í húsi þess.

Mættir: Bergur Pálsson formaður, Eggert Pálsson, Guðmundur Stefánsson, Valur Oddsteinsson, Þorfinnur Þórarinsson, Sveinn Sigurmundsson framkvæmdastjóri, Arnór Eggertsson löggiltur endurskoðandi, Ágúst Sigurðsson skoðunarmaður, Sæmundur Ágústsson skoðunarmaður og Ólafur Þór Þórarinsson bókari.

 • Arnór fór yfir og skýrði reikninga Búnaðarsambandsins fyrir árið 1999. Taldi hann Búnaðarsambandið standa traustum fótum og tóku skoðunarmenn í sama streng. Ýmsir þættir rekstrarins voru ræddir. Fram kom að ekki er hægt að fá hjá ríkisbókhaldi upplýsingar um álagningu búnaðargjalds og hvernig innheimtan stendur á hverjum tíma. Þessi tekjuliður er því bókfærður við innborganir og óljóst hvað er útistandandi.
  Reikningarnir voru síðan undirritaðir af stjórn, framkvæmdastjóra, löggiltum endurskoðanda og skoðunarmönnum. Að því loknu viku endurskoðandi, skoðunarmenn og bókari af fundi.
 • Farið yfir fundargerð síðasta fundar og framgangur mála ræddur. Fundargerðin samþykkt.
 • Skipun kjörstjórnar v/ búnaðarþingaskosninga.
  Skipaðir voru: Þorfinnur Þórarinsson formaður, Valur Oddsteinsson og Elvar Eyvindsson.
  Til vara: Guðmundur Stefánsson.
 • Farið yfir drög að dagskrá aðalfundar.
  Ákveðið að fá Halldór Runólfsson yfirdýralækni á fundinn með erindi um Salmonellusmit á Suðurlandi. Umræður urðu um stöðu þess máls.
 • Lagðar fram hugmyndir um nýjan samning um Tilraunastöðina á Stóra- Ármóti. Hann yrði milli landbúnaðarráðherra f.h. Rala og Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri annarsvegar og Bs.Sl. hinsvegar. Samþykkt að vinna að málinu áfram.
 • Önnur mál:
  1. Kynnt bréf frá B.Í um búrekstraráætlanir og framlag út á þær.
  2. Fram kom að Bergur Pálsson ætlar að hætta í stjórn BSSL og var honum þakkað gott starf í þágu Búnaðarsambandsins.

Fundargerð upplesin og samþykkt – fundi slitið.

Guðmundur Stefánsson
fundarritari


back to top