Verðskrá sauðfjárafurða haustið 2012

Hér er að finna verðsamanburð sem Landssamtök sauðfjárbænda hafa tekið saman. Verðsamanburðurinn miðast við kjötmat og sláturmagn á landinu öllu árið 2011 eins og fyrri ár og tekur tillit til verðskráa afurðastöðva í vikum 35-45. Álagsgreiðslur Markaðsráðs eru ekki meðtaldar sem og einstakra fyrirtækja utan vikna 35-45. Meðalverðin eru námunduð í töflunni að næstu heilu krónu en eru reiknuð út með fullri nákvæmni. Heildarmeðaltalið er þó birt með aukastöfum til að draga betur fram mun á verði einstakra fyrirtækja, þar sem hann er í sumum tilvikum afar lítill.
Afurðastöð


Lambakjöt


Annað kindakjöt


Heildarverð

KS og SKVH

528 kr.


247 kr.


499,45

SV

527 kr.


244 kr.


497,22

NL

526 kr.


248 kr.


497,01

SAH

526 kr.


240 kr.


496,21

SS

525 kr.


249 kr.


496,14

Fjallalamb

516 kr.


249 kr.


488,91

Landsmeðaltal 2012

526 kr.


246 kr.


497,13

Viðmiðunarverð LS

550 kr .


249 kr.


519,53

Landsmeðaltal 2011

502 kr.


249 kr.


475,87

back to top