Niðurstöður heysýna 2006

Heyfengur sumarsins 2006


 


Alls bárust niðurstöður úr tæplega 880 heysýnum (hirðingarsýnum) af Suðurlandi frá sumrinu 2006. Flest sýnin eru úr 1. slætti og meirihlutinn tekinn í júnímánuði. Háarsýni komu býsna vel út í fóðurgildi miðað við fyrri ár. Niðurstöður má sjá í töflu 1. Þar eru einnig gefnar meðaltalstölur frá árinu 2005. Þess skal getið að sýnin frá árunum eru bæði úr 1. og 2. slætti en án grænfóðurs. Þurrefni er svipað og fyrri ár.


Tafla 1.   Fjöldi sýna, þurrefni, orka og prótein

2006


2005

Fjöldi sýna

826


609

Þurrefni %

56


57

Orkugildi (FEm/kg þe.)

0,80


0,80

Heildarprótein, g/kg þe.

163


155

AAT, g/kg þe.

73


73

PBV, g/kg þe.

36


28


Athyglisvert er að skoða steinefnatölur frá liðnu sumri í heysýnunum og bera þær tölur saman við árin á undan. Allar tölur eru miðaðar við grömm í kílói þurrefnis (g/kg þe.)
Tafla 2.   Steinefnatölur í heysýnum

2006


2005


2004

Calsíum (Ca) g/kg þe.

3,4


3,4


3,3

Fosfór (P) g/kg þe.

3,4


3,1


3,1

Magnesíum (Mg) g/kg þe.

2,1


2,1


2,0

Kalí (K) g/kg þe.

19


17


18

Natríum (Na) g/kg þe.

1,1


0,9


1,0Þarna kemur fram frekar lítill munur á tölugildum milli ára. Þó eru tölur ársins 2006 mun hærri í fosfór en árin á undan. Kalítalan hækkar milli ára


 


Þegar farið er að rýna frekar í tölurnar má lesa nokkuð afgerandi niðurstöðu varðandi þróun orkugildis og próteins í 1. slætti, miðað er við 681 sýni úr 1. slætti 2006. Nánar má sjá þetta á mynd 1 og mynd 2.


 
Mynd 1.   Þróun orkugildis eftir sláttutíma
 Mynd 2.
  Þróun heildarpróteins eftir sláttutíma
 


Þegar litið er á samanburð eftir því hvort heyja er aflað í 1. slætti, 2. slætti eða sem grænfóður, þá koma eftirfarandi niðurstöður fram eftir sumarið 2006


 Tafla 3. Niðurstöður ársins 2006. Fjöldi sýna, orku- og próteingildi Tegund


Fjöldi


Meltanleiki


Fem/kg


Prótein


AAT


PBV


1.sláttur


681


70


0,80


160


72


34


2.sláttur


145


72


0,82


177


76


45


Meðaltal 1.sl+2.sl


 


70


0,80


163


73


36


Grænfóður


50


73


0,85


167


81


27Þarna er um margt forvitnilegar tölur að ræða, 1. sláttur er heldur lakari í orkugildi en 2. sláttur og hann er að jafnaði próteinríkari.Tafla 4. Niðurstöður ársins 2006.   Steinefnatölur og þurrefni    


Tegund


Ca


P


Mg


K


Na


Þurrefni


1.sláttur


3,1


3,4


2,0


19


1,0


55


2.sláttur


4,4


3,4


2,7


20


1,5


59


Meðaltal 1.sl+2.sl


3,4


3,4


2,1


19


1,1


56


Grænfóður


4,3


2,8


2,1


23


3,7


33

  Eins og reynslan hefur verið þá er uppskera úr 2. slætti steinefnaríkari en úr 1. slætti. Athygli vekur að uppskera háarinnar er að jafnaði mun þurrefnisríkari en 1. sláttur. Einnig eru sýni úr grænfóðri óvanalega þurr. Skýringin þar liggur í því að meirihluti þeirra sýna er úr rýgresi sem auðveldara er að þurrka en jurtir af krossblómaætt.


   Runólfur Sigursveinsson
Jóhannes Hr. Símonarson

back to top