Flutningar búfjár og fóðurs yfir varnarlínur

Leiðbeiningar hafa verið birtar um flutning á lifandi sauðfé og nautgripum, heyi, hálmi og korni inn og út af svæðinu milli Markarfljóts og Sandgígjukvíslar (Markarfljótslínu og Skeiðarársandslínu).

Lifandi sauðfé og nautgripir
Sækja skal um leyfi til flutnings á lifandi sauðfé og nautgripum útaf svæðinu milli Markarfljóts og Sandgígjukvíslar með eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu Matvælastofnunar www.mast.is  undir liðnum „eyðublöð“ á vinstri væng síðunnar. Einnig má hringja til Matvælastofnunar í síma 530-4800 og fá eyðublöðin send, eða nálgast þau á Austurvegi 64 á Selfossi.
 
Hey og hálmur
Sækja skal um leyfi til flutnings á heyi og hálmi inn og útaf svæðinu milli Markarfljóts og Sandgígjukvíslar með eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu Matvælastofnunar undir liðnum „eyðublöð“ á vinstri væng síðunnar. Einnig má hringja til Matvælastofnunar í síma 530-4800 og fá eyðublöðin send, eða nálgast þau á Austurvegi 64 á Selfossi.


A. Heimilt er að flytja hey og hálm inn á svæðið af eftirtöldum svæðum (græn svæði):

· Öllum líflambasvæðum:
Svæði vestan Snæfellslínu (liggur úr Skógarnesi um Ljósufjöll í Álftafjörð).

Svæði milli Kollafjarðarlínu (liggur úr Kollafirði í Ísafjarðarbotn) og Gilsfjarðarlínu (liggur úr Gilsfirði um Snartartungu í Bitrufjörð).


Þingeyjarsýsluhluti svæðisins milli Fjallalínu (Jökulsá á Fjöllum) og Jökuldalslínu (Jökla og Hálslón).


Svæði milli Breiðamerkursandslínu (Jökulsá á Breiðamerkursandi) og Skeiðarársandslínu (Sandgígjukvísl).


· Eftirtöldum bæjum í Rangárvallasýslu:


Gunnarsholti
Stórólfsvöllum
Borgareyrum

 
Meginreglur um leyfi til flutnings á heyi og hálmi eru sem hér segir:


A. Heimilt er að flytja hey og hálm inn á svæðið af eftirtöldum svæðum (græn svæði):


• Öllum líflambasvæðum:
Svæði vestan Snæfellslínu (liggur úr Skógarnesi um Ljósufjöll í Álftafjörð).
Svæði milli Kollafjarðarlínu (liggur úr Kollafirði í Ísafjarðarbotn) og Gilsfjarðarlínu (liggur úr Gilsfirði um Snartartungu í Bitrufjörð).
Þingeyjarsýsluhluti svæðisins milli Fjallalínu (Jökulsá á Fjöllum) og Jökuldalslínu (Jökla og Hálslón).
Svæði milli Breiðamerkursandslínu (Jökulsá á Breiðamerkursandi) og Skeiðarársandslínu (Sandgígjukvísl).


• Eftirtöldum bæjum í Rangárvallasýslu:
Gunnarsholti
Stórólfsvöllum
BorgareyrumB. Óheimilt er að flytja hey og hálm inn á svæðið af eftirtöldum svæðum (rauð svæði): 

Árnessýsla
Vestur-Húnavatnssýsla
Austur-Húnavatnssýsla
Skagafjarðarsýsla
Austurland sunnan Smjörfjallalínu og norðan Hamarsfjarðarlínu


 


C. Flutningur á heyi og hálmi inn á svæðið af öðrum svæðum á landinu er háð mati Matvælastofnunar í hverju tilviki fyrir sig (gul svæði).
 


Korn
Engar takmarkanir eru á flutningi korns.


Nánari upplýsingar veita:
Katrín Andrésdóttir héraðsdýralæknir Suðurlandsumdæmi (530-4800)
Gunnar Þorkelsson héraðsdýralæknir Vestur-Skaftafellsumdæmi (487-4638)
Þorsteinn Ólafsson sérgreinadýralæknir sauðfjár- og nautgripasjúkdóma hjá Matvælastofnun (530-4800).
 

 Umsókn – Flutningar yfir varnarlínur vegna eldgoss í Eyjafjallajökli   – MAST

 þýðir að eyðublaðinu er hægt að skila inn rafrænt. Nánari upplýsingar um rafræn skil.

back to top